1. Sprzedawca dostarcza zamówione Produkty w sposób wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  2. Dostawa Produktu dostępna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  4. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  5. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany Produkt informację o liczbie Dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu Zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Produktu.
  6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji Zamówienia był jak najkrótszy. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, Sprzedawca wykona Umowę najpóźniej w terminie 7 Dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
  7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, których nie dało się przewidzieć w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia – czas realizacji Zamówienia może uleć wydłużeniu nie więcej jednak niż do 30 Dni roboczych.
  8. Na terytorium Polski przedmiot Zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta – za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.